Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym samochodu osobowego Skoda Octavia. NZU.3633.1.97.2023.AZ 2023-11-23 12:56 2023-12-08 11:00
2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym samochodu osobowego Skoda Octavia NZU.3633.1.92.2023.AM 2023-11-06 13:19 2023-11-21 12:00
3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym samochodu osobowego marki Volkswagen Passat NZU.3633.1.91.2023.AZ 2023-11-06 10:12 2023-11-21 11:00
4. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym samochodu osobowego Ford Mondeo. NZU.3633.1.66.2023.RM 2023-06-27 10:32 2023-07-12 11:00
5. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym samochodu osobowego Ford Mondeo. NZU.3633.1.56.2023.RM 2023-06-02 13:55 2023-06-22 11:00
6. Remont toalety dla personelu w budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu NZU.3633.1.54.2023.PK 2023-05-29 12:47 2023-06-06 15:30
7. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu parteru budynku „A” Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu z pełnieniem nadzoru autorskiego NZU.3633.1.46.2023.PK 2023-05-22 08:54 2023-05-29 15:30
8. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym samochodu osobowego Ford Mondeo. NZU.3633.1.36.2023.RM 2023-05-09 12:55 2023-05-24 11:00
9. Usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego, wymiana odspojonych płytek podłogowych oraz dźwigniowych otwieraczy naświetla w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 we Wrocławiu NZU.3633.1.42.2023.TSz 2023-05-15 15:11 2023-05-22 15:30
10. Wymiana stolarki okiennej połaciowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Przystankowej 32 we Wrocławiu NZU.3633.1.38.2023.TSz 2023-05-11 10:28 2023-05-19 15:30
11. Przebudowa i remont tarasu i chodników w Przedszkolu nr 74 przy ul. Krzywej 3 we Wrocławiu NZU.3633.1.28.2023.AM 2023-04-11 09:50 2023-04-19 15:30
12. Wykonanie wymiany opraw oświetlenia ogólnego w obiektach oświatowych Gminy Wrocław NZU.3633.1.134.2022.AZ 2022-11-24 12:15 2022-11-30 15:30
13. Remont strefy wejściowej polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 ul. Częstochowska oraz nr 12 filia ul. Lubelska we Wrocławiu NZU.3633.1.128.2022.AM 2022-11-04 10:50 2022-11-10 15:30
14. Renowacja nawierzchni boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Św. Jerzego 4 we Wrocławiu NZU.3633.1.98.2022.MRz 2022-08-08 12:40 2022-08-16 15:30
15. Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola nr 51 przy ul. Warszawskiej 4 we Wrocławiu w granicach nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław. NZU.3633.1.75.2022.MRz 2022-07-12 13:43 2022-07-20 15:30
16. Remont schodów zewnętrznych wejściowych od strony placu apelowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Sarbinowskiej 10 we Wrocławiu NZU.3633.1.67.2022.JP 2022-05-25 14:16 2022-06-01 15:30
17. Wykonanie prac geotechnicznych ustalających warunki gruntowo–wodne budowy dróg i parkingu na terenie Przedszkola Nr 149 przy ul. Obornickiej 21 we Wrocławiu oraz budowy zjazdu z ul. Ob-ornickiej na działkach nr 21 i 20/1 AM-13 obręb Różanka NZU.3633.1.58.2022.JP 2022-04-29 09:25 2022-05-05 15:30
18. Wymiana nawierzchni placu zabaw, naprawa urządzeń na placu zabaw oraz zakup, dostawa i montaż huśtawki wagowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 93 przy ul. Niemcewicza 29-31 we Wrocławiu NZU.3633.1.45.2022.TZ 2022-04-04 13:27 2022-04-12 15:30
19. Wykonanie robót budowlanych w siedzibie Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów przy ul. Swojczyckiej 118 we Wrocławiu NZU.3633.1.29.2022.TZ 2022-02-16 11:39 2022-02-23 15:30
20. Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku MDK przy ul. Powstańców Śląskich 190 we Wrocławiu NZU.3633.1.11.2022.MK 2022-02-01 11:02 2022-02-10 15:30
21. Wymiana ogrodzenia pomiędzy Technikum Nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 a posesją przy ul. Owsianej 1/4 we Wrocławiu NZU.3633.1.12.2022.JP 2022-02-01 13:30 2022-02-09 15:30
22. Przebudowa i remont portierni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu NZU.3633.1.232.2021.AG 2021-10-28 10:41 2021-11-08 15:30
23. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla Pawłowice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego NZU.3633.1.221.2021.JL 2021-10-08 14:45 2021-10-19 15:30
24. Wykonanie robót budowlanych w siedzibie Rady Osiedla Leśnica przy ul. Płońskiego 13/1 we Wrocławiu NZU.3633.1.213.2021.TS 2021-10-06 14:29 2021-10-14 15:30
25. Opracowania dokumentacji projektowej budowy skateparku w rejonie ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu i oddanie jej Zamawiającemu wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do budowy lub wykonywania innych robót budowlanych NZU.3633.1.209.2021.MK 2021-10-05 13:31 2021-10-13 15:30
26. Remont ogrodzenia od strony ulicy Bolkowskiej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Strzegomskiej 49, 49a, 49b we Wrocławiu NZU.3633.1.205.2021.AG 2021-09-23 10:26 2021-10-04 15:30
27. Wykonanie prac naprawczych w budynku Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu. NZU.3633.1.206.2021.RM 2021-09-23 14:39 2021-10-04 15:30
28. Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku MDK przy ul. Powstańców Śląskich 190 we Wrocławiu NZU.3633.1.207.2021.MK 2021-09-23 15:13 2021-10-01 15:30
29. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej wschodniej w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu – ZADANIE 2 NZU.3633.1.198.2021.AA 2021-09-15 13:01 2021-09-24 15:30
30. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie sali zabaw na 1 piętrze w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu – ZADANIE 1 NZU.3633.1.197.2021.AA 2021-09-15 13:01 2021-09-24 15:30
Legenda
- Current
- Archive