Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Renowacja nawierzchni boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Św. Jerzego 4 we Wrocławiu NZU.3633.1.98.2022.MRz 2022-08-08 12:40 2022-08-16 15:30
2. Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola nr 51 przy ul. Warszawskiej 4 we Wrocławiu w granicach nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław. NZU.3633.1.75.2022.MRz 2022-07-12 13:43 2022-07-20 15:30
3. Remont schodów zewnętrznych wejściowych od strony placu apelowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Sarbinowskiej 10 we Wrocławiu NZU.3633.1.67.2022.JP 2022-05-25 14:16 2022-06-01 15:30
4. Wykonanie prac geotechnicznych ustalających warunki gruntowo–wodne budowy dróg i parkingu na terenie Przedszkola Nr 149 przy ul. Obornickiej 21 we Wrocławiu oraz budowy zjazdu z ul. Ob-ornickiej na działkach nr 21 i 20/1 AM-13 obręb Różanka NZU.3633.1.58.2022.JP 2022-04-29 09:25 2022-05-05 15:30
5. Wymiana nawierzchni placu zabaw, naprawa urządzeń na placu zabaw oraz zakup, dostawa i montaż huśtawki wagowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 93 przy ul. Niemcewicza 29-31 we Wrocławiu NZU.3633.1.45.2022.TZ 2022-04-04 13:27 2022-04-12 15:30
6. Wykonanie robót budowlanych w siedzibie Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów przy ul. Swojczyckiej 118 we Wrocławiu NZU.3633.1.29.2022.TZ 2022-02-16 11:39 2022-02-23 15:30
7. Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku MDK przy ul. Powstańców Śląskich 190 we Wrocławiu NZU.3633.1.11.2022.MK 2022-02-01 11:02 2022-02-10 15:30
8. Wymiana ogrodzenia pomiędzy Technikum Nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 a posesją przy ul. Owsianej 1/4 we Wrocławiu NZU.3633.1.12.2022.JP 2022-02-01 13:30 2022-02-09 15:30
9. Przebudowa i remont portierni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu NZU.3633.1.232.2021.AG 2021-10-28 10:41 2021-11-08 15:30
10. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla Pawłowice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego NZU.3633.1.221.2021.JL 2021-10-08 14:45 2021-10-19 15:30
11. Wykonanie robót budowlanych w siedzibie Rady Osiedla Leśnica przy ul. Płońskiego 13/1 we Wrocławiu NZU.3633.1.213.2021.TS 2021-10-06 14:29 2021-10-14 15:30
12. Opracowania dokumentacji projektowej budowy skateparku w rejonie ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu i oddanie jej Zamawiającemu wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do budowy lub wykonywania innych robót budowlanych NZU.3633.1.209.2021.MK 2021-10-05 10:31 2021-10-13 15:30
13. Remont ogrodzenia od strony ulicy Bolkowskiej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Strzegomskiej 49, 49a, 49b we Wrocławiu NZU.3633.1.205.2021.AG 2021-09-23 10:26 2021-10-04 15:30
14. Wykonanie prac naprawczych w budynku Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu. NZU.3633.1.206.2021.RM 2021-09-23 14:39 2021-10-04 15:30
15. Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku MDK przy ul. Powstańców Śląskich 190 we Wrocławiu NZU.3633.1.207.2021.MK 2021-09-23 15:13 2021-10-01 15:30
16. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie sali zabaw na 1 piętrze w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu – ZADANIE 1 NZU.3633.1.197.2021.AA 2021-09-15 13:01 2021-09-24 15:30
17. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej wschodniej w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu – ZADANIE 2 NZU.3633.1.198.2021.AA 2021-09-15 13:01 2021-09-24 15:30
18. Remont chodnika na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Koszykarskiej we Wrocławiu NZU.3633.1.200.2021.TZ 2021-09-16 11:47 2021-09-23 15:30
19. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla Pawłowice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego NZU.3633.1.196.2021.JL 2021-09-13 13:09 2021-09-21 15:30
20. Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku MDK przy ul. Powstańców Śląskich 190 we Wrocławiu NZU.3633.1.195.2021.MK 2021-09-10 13:20 2021-09-20 15:30
21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont i przebudowa budynku przy ul. Wiejskiej 2-4 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla. NZU.3633.1.191.2021.RM 2021-09-08 12:37 2021-09-17 15:30
22. Wykonanie prac naprawczych w budynku Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu. NZU.3633.1.189.2021.RM 2021-09-07 14:05 2021-09-17 15:30
23. Naprawa części dachu wraz z usunięciem skutków zalewania budynku Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 we Wrocławiu NZU.3633.1.188.2021.JL 2021-09-06 11:19 2021-09-14 15:30
24. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku MDK przy ul. Powstańców Śląskich 190 we Wrocławiu” NZU.3633.1.182.2021.AA 2021-08-27 13:14 2021-09-03 15:30
25. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Pilczyckiej i ul. Kolistej we Wrocławiu – projekt WBO nr 193: Edufan: Kozanowska Osada Przyrody” NZU.3633.1. 178.2021.AA 2021-08-20 14:31 2021-08-31 15:30
26. Remont ogrodzenia od strony ulicy Bolkowskiej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Strzegomskiej 49, 49a, 49b we Wrocławiu NZU.3633.1.175.2021.TS 2021-08-19 14:33 2021-08-30 15:30
27. Wykonanie prac naprawczych w budynku Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu. NZU.3633.1.177.2021.RM 2021-08-20 12:34 2021-08-30 15:30
28. Remont pomieszczenia logopedy i toalety oraz remont posadzki w łączniku budynku Przedszkola nr 52 przy ul. Łączności 5-7 we Wrocławiu NZU.3633.1.163.2021.MK 2021-08-10 10:34 2021-08-17 15:30
29. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej wschodniej w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu. NZU.3633.1.159.2021.AS 2021-08-05 10:33 2021-08-13 15:30
30. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie sali zabaw na 1 piętrze w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu. NZU.3633.1.158.2021.AS 2021-08-05 10:25 2021-08-13 15:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne