Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie sali zabaw na 1 piętrze w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu – ZADANIE 1 NZU.3633.1.197.2021.AA 2021-09-15 13:01 2021-09-24 15:30
2. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej wschodniej w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu – ZADANIE 2 NZU.3633.1.198.2021.AA 2021-09-15 13:01 2021-09-24 15:30
3. Remont chodnika na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Koszykarskiej we Wrocławiu NZU.3633.1.200.2021.TZ 2021-09-16 11:47 2021-09-23 15:30
4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla Pawłowice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego NZU.3633.1.196.2021.JL 2021-09-13 13:09 2021-09-21 15:30
5. Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku MDK przy ul. Powstańców Śląskich 190 we Wrocławiu NZU.3633.1.195.2021.MK 2021-09-10 13:20 2021-09-20 15:30
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont i przebudowa budynku przy ul. Wiejskiej 2-4 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla. NZU.3633.1.191.2021.RM 2021-09-08 12:37 2021-09-17 15:30
7. Wykonanie prac naprawczych w budynku Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu. NZU.3633.1.189.2021.RM 2021-09-07 14:05 2021-09-17 15:30
8. Naprawa części dachu wraz z usunięciem skutków zalewania budynku Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 we Wrocławiu NZU.3633.1.188.2021.JL 2021-09-06 11:19 2021-09-14 15:30
9. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku MDK przy ul. Powstańców Śląskich 190 we Wrocławiu” NZU.3633.1.182.2021.AA 2021-08-27 13:14 2021-09-03 15:30
10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Pilczyckiej i ul. Kolistej we Wrocławiu – projekt WBO nr 193: Edufan: Kozanowska Osada Przyrody” NZU.3633.1. 178.2021.AA 2021-08-20 14:31 2021-08-31 15:30
11. Remont ogrodzenia od strony ulicy Bolkowskiej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Strzegomskiej 49, 49a, 49b we Wrocławiu NZU.3633.1.175.2021.TS 2021-08-19 14:33 2021-08-30 15:30
12. Wykonanie prac naprawczych w budynku Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu. NZU.3633.1.177.2021.RM 2021-08-20 12:34 2021-08-30 15:30
13. Remont pomieszczenia logopedy i toalety oraz remont posadzki w łączniku budynku Przedszkola nr 52 przy ul. Łączności 5-7 we Wrocławiu NZU.3633.1.163.2021.MK 2021-08-10 10:34 2021-08-17 15:30
14. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej wschodniej w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu. NZU.3633.1.159.2021.AS 2021-08-05 10:33 2021-08-13 15:30
15. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie sali zabaw na 1 piętrze w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu. NZU.3633.1.158.2021.AS 2021-08-05 10:25 2021-08-13 15:30
16. Remont dachu wraz z malowaniem pomieszczeń w Przedszkolu nr 92 przy ul. Bardzkiej 5 we Wrocławiu NZU.3633.1.154.2021.JL 2021-08-03 11:37 2021-08-11 15:30
17. Wymiana ogrodzenia pomiędzy Technikum Nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 a posesją przy ul. Owsianej 1/4 we Wrocławiu NZU.3633.1.156.2021.AG 2021-08-03 15:10 2021-08-10 15:30
18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa skateparku w rejonie ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu” wraz z uzyskaniem i przekazaniem Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na bu-dowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego NZU.3633.1.148.2021.MK 2021-07-27 13:37 2021-08-05 15:30
19. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Stacji Uzdatniania Wody kompleksu basenowego przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu. NZU.3633.1.150.2021.AS 2021-07-28 10:33 2021-08-05 15:30
20. Wykonanie robót budowlanych w budynku siedziby Rady Osiedla Muchobór Wielki przy ul. Stanisławowskiej 43 we Wrocławiu. NZU.3633.1.145.2021.AS 2021-07-26 09:49 2021-08-03 15:30
21. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu Przedszkola nr 106 przy ul. Sycowskiej 9 we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego NZU.3633.1.146.2021.MK 2021-07-26 11:37 2021-08-02 15:30
22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Remont i przebudowa budynku przy ul. Wiejskiej 2-4 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego NZU.3633.1.144.2021.MK 2021-07-23 14:16 2021-07-30 15:30
23. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie sali zabaw na 1 piętrze w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu. NZU.3633.1.137.2021.AS 2021-07-22 14:13 2021-07-30 15:30
24. Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej wschodniej w budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu. NZU.3633.1.138.2021.AS 2021-07-22 14:46 2021-07-30 15:30
25. Remont pomieszczenia logopedy i toalety oraz remont posadzki w łączniku budynku Przedszkola nr 52 przy ul. Łączności 5-7 we Wrocławiu NZU.3633.1.143.2021.MK 2021-07-23 12:17 2021-07-30 15:30
26. Remont ogrodzenia od strony ulicy Bolkowskiej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Strzegomskiej 49, 49a, 49b we Wrocławiu NZU.3633.1.132.2021.JL 2021-07-20 13:06 2021-07-27 15:30
27. Wymiana nawierzchni chodnika oraz remont strefy wejściowej do Przedszkola nr 96 przy al. Pracy we Wrocławiu NZU.3633.1.136.2021.TS 2021-07-22 11:00 2021-07-26 15:30
28. Remont pomieszczenia logopedy i toalety oraz remont posadzki w łączniku budynku Przedszkola nr 52 przy ul. Łączności 5-7 we Wrocławiu NZU.3633.1.116.2021.MK 2021-07-08 15:20 2021-07-16 15:30
29. Wykonanie robót budowlanych w budynku siedziby Rady Osiedla Muchobór Wielki przy ul. Stanisławowskiej 43 we Wrocławiu. NZU.3633.1.111.2021.AS 2021-07-05 12:54 2021-07-13 15:30
30. Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach naprawczych w budynku Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu. NZU.3633.1.112.2021.AT 2021-07-05 12:16 2021-07-12 15:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne